Fortrolighetserklæring

Personvern og informasjonskapsler

MB Diffusion handler som behandlingsansvarlig for utførelse av statistiske analyser via informasjonskapsler som er lagret på dette nettstedet (heretter kalt "nettstedet").

Derfor ønsker MB Diffusion å informere deg på en klar og transparent måte om bruken av informasjonskapsler når du surfer på nettstedet.

I - Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en tekstfil som er lagret på harddisken til terminalen du bruker (datamaskin, nettbrett, mobiltelefon) via din nettleser når du benytter en online-tjeneste.
Det betyr at vi mottar en informasjonskapsel hver gang du åpner en side på nettstedet fra datamaskinen eller mobilenheten din. Informasjonskapslene vi lagrer når du besøker nettstedet, gjenkjenner deg ikke personlig som individ, men gjenkjenner bare apparatet du er i ferd med å bruke. Informasjonskapslene lagrer ingen sensitive personopplysninger, men informerer bare om navigasjonen slik at din terminal kan gjenkjennes senere.
Informasjonskapslene påfører ikke apparatet ditt noen skade, men gjør det lettere for eksempel å finne igjen dine preferanser, forhåndsutfylle bestemte felt og tilpasse innholdet i våre tjenester.
Det er bare du som velger om du vil ha informasjonskapsler lagret på apparatet, og du kan lett kontrollere lagringen av dem. For en spesifikk informasjon om hvordan de styres og kontrolleres, se avsnittet «Dine valg angående informasjonskapsler».

II - Informasjonskapslene som lagres av MB Diffusion og deres bruk

MB Diffusion legger bare ut analyserende informasjonskapsler på nettstedet.

De analyserende informasjonskapslene gjør det mulig å kjenne nettstedet og forbedre brukererfaringen ved å etablere statistikk for hyppighet og bruk (besøkte rubrikker og innhold, navigasjon...).

III - Dataenes mottakere

De innsamlede dataene er tilgjengelige for MB Diffusion som behandlingsansvarlig og for våre tjenesteleverandører som handler i egenskap av underleverandører og teknisk bidrar til å gjennomføre målene som er angitt ovenfor (hostleverandør).

Og når du svarer på en annonse eller fyller ut kontaktskjemaet, overføres dine kontaktopplysninger til vedkommende fagperson som er behandlingsansvarlig og la ut annonsen eller kontaktskjemaet.

IV - Behandlingsansvarlig

Selskapet MB Diffusion, registrert ved handelsregistret (RCS) i Paris med nummer SIREN 432 552 966, med hovedkontor 24 rue des Jeûneurs, 75002 Paris, Frankrike, representert ved herr Thomas Churchill, generaldirektør, er ansvarlig for behandlingen av dataene som selskapet samler inn på nettstedet.

V - Oppbevaringstid

De analyserende informasjonskapslene er gyldige i 13 måneder.

For å få vite hvor lenge man oppbevarer kontaktopplysningene som samles inn når du svarer på en annonse eller fyller ut kontaktskjemaet på nettstedet, kan du forhøre deg med vedkommende fagperson ved å klikke her.

VI - Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du følgende rettigheter angående personopplysningene dine som samles inn av MB Diffusion på nettstedet ved hjelp av analyserende informasjonskapsler:

  • Tilgang: Dette er retten til å oppnå bekreftelse på at dine data behandles eller ikke, og hvis dette er tilfellet, få tilgang til disse dataene;
  • Korrigering: Dette er retten til å oppnå så raskt som mulig at feilaktige data korrigeres og at ufullstendige data kompletteres;
  • Sletting/fjerning: Dette er retten til å oppnå så raskt som mulig at dataene dine slettes, med forbehold for våre forpliktelser eller andre nødvendige grunner til oppbevaring;
  • Begrensning: Dette er retten til å oppnå at behandlingen begrenses hvis du motsetter deg behandling, bestrider dataenes nøyaktighet, anser at behandlingen er ulovlig eller trenger dataene for å inngi innsigelse eller utøve eller forsvare dine rettigheter i en rettsak;
  • Innsigelse: Dette er retten til når som helst å motsette deg at MB Diffusion behandler dine data, unntatt ved legitime grunner av tvingende art. Du kan også motsette deg behandling i reklameøyemed;
  • Dataoverførbarhet: Dette er retten til å motta dine data i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart og interoperabelt format og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig uten at vi hindrer dette;
  • Du har rett til ikke å inngå i en beslutning som bare er basert på en automatisert behandling med juridiske virkninger som gjelder deg eller berører deg negativt, med mindre denne beslutningen er nødvendig for å inngå eller utføre en kontrakt eller er lovlig tillatt;
  • Du har rett til å sende inn en klage til et tilsynsorgan;
  • Du har rett til å gi instrukser om hvordan dine personlige opplysninger skal behandles ved dødsfall.

Du kan utøve dine rettigheter, bl.a. retten til innsigelse, til å bli glemt, retten til portabilitet og til å få tilgang til opplysningene, ved å ta kontakt med oss her.

For å utøve dine rettigheter angående vår bruk av informasjonskapslene, vennligst se avsnittet "Dine valg med hensyn til informasjonskapsler".

For å utøve dine rettigheter angående kontaktopplysningene som samles inn når du svarer på en annonse eller fyller ut kontaktskjemaet på nettstedet, kan du ta kontakt med vedkommende fagperson ved å klikke her.

VII - Personvernombud

Adevinta France, som har MB Diffusion som en av filialene, har oppnevnt et personvernombud. Han kan kontaktes per e-post: fr.privacy+mb-diffusion@adevinta.com eller per brev: Adevinta France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris, Frankrike.

VIII - Dine datas sikkerhet

Vi beskytter våre opplysninger med tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å garantere et sikkerhetsnivå som er på høyde med risikoen. Våre beskyttelsestiltak omfatter bl.a. brannmurer, fysiske kontroller av adgang til våre datasentre og autorisasjonskontroller av tilgangen til opplysningene.

IX - Dine valg i forbindelse med informasjonskapsler

Du kan når som helst uttrykke eller endre dine innstillinger når det gjelder informasjonskapsler gjennom fremgangsmåtene som er angitt ovenfor:

Din nettlesers parametre

Du kan når som helst konfigurere nettleseren slik at informasjonskapslene lagres på din terminal (opt-in) eller, tvert imot, forkaste dem (opt-out). Bestemte nettlesere ber deg om å definere reglene for å styre informasjonskapslene for hvert nettsted.

Hver nettlesers konfigurasjon styrer informasjonskapsler på forskjellig måte. Konfigurasjonen er forklart i netteserens hjelpmeny, som forklarer deg hvordan du kan endre dine innstillinger:

X - Andre nyttige ressurser

For å lese mer om informasjonskapsler og om valgene du har på dette området, kan du sjekke ressursene nedenfor:

Vi innbyr deg derfor til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller en anmodning som gjelder informasjonskapslene som er registrert på nettstedet, ved å følge denne lenken.