Privacy beleid

Privacy en Cookies

MB Diffusion fungeert als Verwerkingsverantwoordelijke voor het realiseren van statistische analyses via de cookies geplaatst op deze site (hierna de "Site" genoemd).

Daarom wil MB Diffusion u duidelijk en transparant informeren over het gebruik van cookies tijdens het surfen op de Site.

I - Een cookie, wat is dat ?

Een cookie is een tekstbestand opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat (computer, tablet, mobiel) via uw browser ter gelegenheid van de raadpleging van een online service.
Dit betekent dat een cookie verzonden wordt naar ons telkens u een pagina opent op de Site van uw computer of mobiele apparaat. De cookies die door ons opgeslagen werden terwijl u onze Site bezoekt herkennen u niet persoonlijk als individu maar herkennen uitsluitend het apparaat dat u gebruikt. Cookies bevatten geen gevoelige persoonlijke gegevens, maar geven gewoon een informatie over uw navigatie zodat uw terminal later kan worden herkend.
Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat, maar maken het gemakkelijker bijvoorbeeld om uw voorkeuren terug te vinden, vooraf sommige velden in te vullen en de inhoud van onze diensten aan te passen.
U alleen kan kiezen of u cookies op uw apparaat wilt opslaan en u kan gemakkelijk de registratie van cookies controleren. Voor een specifieke informatie over de beheers- en controlesystemen van cookies, verwijzen wij u naar de rubriek "uw keuzes met betrekking tot cookies".

II - De cookies opgeslagen door MB Diffusion en hun gebruik

MB Diffusion plaatst op de Site enkel analytische cookies.

De analytische cookies laten ons toe onze sites en applicaties beter te kennen et ons gebruikersparcours te verbeteren door het opstellen van statistieken en de hoeveelheden van het verkeer en het gebruik (bezochte rubrieken en inhoud, parcours...).

III - Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens zijn toegankelijk voor MB Diffusion, als Verwerkingsverantwoordelijke en voor onze dienstverleners, in de hoedanigheid van subcontractors, die technisch bijdragen tot de realisatie van de hierboven bedoelde doeleinden (hostingprovider).

Tenslotte, als u reageert op een advertentie of een contactformulier invult, worden uw contactgegevens overgemaakt aan de betrokken Professional die fungeert als verwerkingsverantwoordelijke die aan de oorsprong ervan ligt.

IV - Verantwoordelijke van de verwerking

MB Diffusion, geregistreerd bij de RCS van Paris onder SIREN-nummer 432 552 966, met het hoofdkantoor in 75002 Paris, 24 rue des Jeûneurs, vertegenwoordigd door de heer Thomas Churchill, in zijn hoedanigheid van General Manager, is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die zij verzamelt op de Site.

V - Houdbaarheidstermijn

De analytische cookies hebben een looptijd van 13 maanden.

Om de houdbaarheid te kennen van contactgegevens die verzameld worden wanneer u op een advertentie reageert of als u het contact formulier op de Site invult, dient u contact op te nemen met de betrokken professional door te klikken hier.

VI - Uw rechten

Volgens de reglementeringen inzake de persoonsgegevens hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die door MB Diffusion verzameld werden op de Site via de analytische cookies :

  • Toegang : het betreft uw recht om de bevestiging te bekomen of uw gegevens al dan niet worden verwerkt en zo ja, om toegang te hebben tot deze gegevens.
  • Correctie : het betreft uw recht om zo snel mogelijk de correctie van uw onjuiste gegevens te bekomen en dat uw onvolledige gegevens worden vervolledigd;
  • Verwijderen/wissen : het betreft uw recht om zo snel mogelijk verwijdering van uw gegevens te bekomen, onverminderd de verplichtingen of verplichting tot behoud;
  • Beperking : het betreft uw recht om de beperking van de verwerking te bekomen wanneer u zich ertegen verzet, wanneer u de nauwkeurigheid van uw gegevens betwist, wanneer u denkt dat de verwerking ervan onwettig is, of wanneer u deze nodig heeft voor de erkenning, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in justitie;
  • Oppositie : het betreft uw recht op verzet op elk gewenst moment op de verwerking van uw gegevens door MB Diffusion, behalve in het geval van legitieme en dwingende belangen van MB Diffusion. U kan zich ook verzetten tegen de verwerking gedaan voor marketing doeleinden;
  • Draagbaarheid : het is uw recht om uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, vaak gebruikt en leesbaar door machine en interoperabele, en deze naar een andere verantwoordelijke te sturen voor de verwerking zonder dat wij dit belemmeren;
  • U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerking waaruit rechtsgevolgen voortvloeien die u betreffen of raken, tenzij deze beslissing noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst, wettelijk toegestaan;
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • U heeft het recht om aanwijzingen te geven betreffende de bestemming van uw persoonlijke gegevens in geval van overlijden.

U kunt uw rechten, met name uw recht van verzet, vergetelheid, draagbaarheid en uw recht van toegang uitoefenen door ons te contacteren hier.

Om uw keuzes te maken met betrekking tot ons gebruik van cookies, zie de rubriek "Uw keuzes met betrekking tot cookies."

Om uw rechten uit te oefenen op de contactgegevens die verzameld worden wanneer u op een advertentie reageert of als u het contact formulier op de Site invult, dient u contact op te nemen met de betrokken professional door te klikken hier.

VII - Afgevaardigde voor gegevensbescherming

Adevinta France, waarvan MB Diffusion een dochteronderneming is, heeft een gedelegeerde voor gegevensbescherming aangesteld. Hij is bereikbaar per e-mail: fr.privacy+mb-diffusion@adevinta.com of per post: Adevinta France, de afgevaardigde voor de gegevensbescherming, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin - 75010 Paris.

VIII - Beveiliging van uw gegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en organisatorische maatregelen die zijn afgestemd teneinde een niveau van beveiliging te garanderen dat aangepast is aan het risico. Onze beschermingsmaatregelen bevatten voornamelijk firewalls, fysieke toegangscontrole tot onze datacenter en controle op toegangsautorisatie tot de informatie.

IX - Uw keuzes omtrent cookies

VU kunt op elk moment uw wensen duidelijk maken en wijzigen ten aanzien van cookies door middel van de hieronder beschreven mogelijkheden :

Parameters van uw browser

U kunt op ieder moment uw browser zo instellen dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat (opt-in) of, integendeel, dat ze verworpen worden (opt-out). Sommige browsers laten het toe regels in te stellen om cookies te beheren per site.

Voor het beheren van cookies is de configuratie van elke browser anders. Deze is beschreven in het Help-menu van uw browser, die u zal toelaten om te weten op welke manier uw wensen te wijzigen:

X - Andere nuttige bronnen

Voor meer informatie over cookies en de keuzes die je hebt op dit gebied, kunt u de volgende bronnen raadplegen hieronder:

Wij nodigen u ook uit om ons te contacteren voor elke vraag of query met betrekking tot cookies die op onze Site geplaatst zijn door deze link te volgen.